Zakup polisy ubezpieczeniowej - na co zwrócić uwagę, czego się wystrzegać? | Blog Carly.pl

Zakup polisy ubezpieczeniowej - na co zwrócić uwagę, czego się wystrzegać?

Przeglądając dostępne ubezpieczenia komunikacyjne możemy natrafić na takie nazwy jak OC, AC, NNW czy Assistance. W poniższym tekście wyjaśniamy, co kryje się pod każdym z tych określeń oraz wskazujemy, na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego. Należy pamiętać, że jedynym ubezpieczeniem obowiązkowym, które musimy zakupić, jest OC. Na pozostałe natomiast możemy się zdecydować wedle uznania, jednak warto się nad nimi zastanowić szczególnie w przypadku, gdy ubezpieczamy nowy samochód.

 

OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem właściciela samochodu, a poruszanie się po drogach bez ważnej polisy podlega bardzo wysokim karom finansowym. Jego najważniejszą rolą jest zabezpieczenie kierowcy przed kosztami związanymi z wyrządzoną przez niego szkodą w ruchu drogowym, zarówno majątkową jak i osobową. Istnieją sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje całej wartości szkody - o tym również należy pamiętać. Dzieje się tak w przypadku, gdy odszkodowanie przekracza wartość sumy gwarancyjnej, jednak ta sytuacja ma miejsce rzadko, gdyż suma gwarancyjna w przypadku szkód majątkowych wynosi 1 milion euro.

Ubezpieczyciel uchyli się od wypłacenia odszkodowania, jeśli:

 • Szkoda została wyrządzona umyślnie,
 • Kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów,
 • Pojazd został nabyty w wyniku przestępstwa,
 • Kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji psychotropowych.

W przypadku OC kwota składki nie ma tak dużego znaczenia, inaczej jest jednak, gdy decydujemy się na ubezpieczenia dodatkowe. Tutaj kwota zwykle jest zależna od pakietu, jaki wybierzemy. 

 

AC - Autocasco

Tak jak zostało wcześniej wspomniane, autocasco, potocznie zwane AC,  jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Warto jednak zastanowić się nad jego wykupieniem, ponieważ chroni nas (w zależności od oferty) od zdarzeń takich jak:

 • Uszkodzenie pojazdu wskutek kolizji drogowej (jeśli wypadek był z naszej winy, OC zapewnia jedynie odszkodowanie dla drugiej strony kolizji. AC natomiast zrekompensuje koszty naprawy naszego pojazdu),
 • Pożar, gradobicie,
 • Kradzież pojazdu i jego elementów.

Mając na uwadze powyższe, przy wyborze ubezpieczenia AC, warto kierować się przede wszystkim tym, czego tak naprawdę od ubezpieczenia oczekujemy. Oczywiście warto porównać oferty kilku firm, jednak cena będzie rosła wraz z ilością sytuacji, dla których zostało przewidziane wypłacenie odszkodowania. Dla osób ceniących sobie kompleksową jakość usług zostało opracowane autocasco w formie „All Risks” -  oznacza to ochronę na wypadek każdego zdarzenia, jeśli nie zostało ono ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności. Należy więc dokładnie przeczytać zawieraną umowę, by w późniejszym czasie uniknąć przykrych rozczarowań. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wycenę pojazdu, sposób wyceny szkody oraz tego, czy będzie wypłata obliczana będzie na podstawie części oryginalnych, czy zamienników z uwzględnieniem amortyzacji. Będzie to miało istotny wpływ na jakość późniejszej naprawy lub kwotę wypłaconego odszkodowania. Ważny jest także udział własny, to znaczy zadeklarowana przez Ciebie wartość powstałej szkody, którą zapłacisz samodzielnie. Możesz określić że będziesz pokrywał przykładowo 15%, przy czym im wyższy udział własny, tym niższa suma składek.

Należy także zwrócić uwagę na franszyzę integralną, czyli kwotę do wysokości kórej ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę, czyli nie wypłaci odszkodowania. Przykładowo, jeżli fanszyza intergalna wynosi 500zł, a zniszczenie wycenione zostanie na 400zł, to Klient nie otrzyma odszkodowania. Otrzyma je natomiast w przypadku, gdy szkoda wyniesie przynajmniej 500zł.

W większości przypadków w AC ustala się zmienną sumę ubezpieczenia, co oznacza że wartość Twojego pojazdu zostanie wyceniona ponownie, na dzień powstania szkody bądź kradzieży.

 

NNW - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

W tym rodzaju polisy ubezpieczone zostaje życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów.

Pokrywa w szczególności uszczerbek na zdrowiu spowodowany podczas:

 • Przebywania w aucie, postoju oraz zatrzymania pojazdu,
 • Wysiadania bądź wsiadania,
 • Naprawy samochodu na trasie,
 • Załadunku bądź rozładunku.

W zależności od oferty może obejmować także:

 • Zwrot kosztów pogrzebu,
 • Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji lub nabycia protez,
 • Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Refundacje kosztów leczenia poza terytorium kraju,
 • Diety szpitalne,
 • Świadczenia zasiłkowe za niezdolność do nauki,
 • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

W praktyce uczestnicy wypadku objęci są ubezpieczeniem OC sprawcy, więc jedyną osobą, której zależeć może na ubezpieczniu NNW jest sam sprawca. NNW zabezpiecza sytuacje, w których sprawca nie może skorzystać z ubezpieczenia OC. NNW dla kierowcy jest zatem odpowiednikiem AC dla jego pojazdu.

Zważając na stosunkowo niskie składki dla tego rodzaju ubezpieczenia oraz na fakt, że chroni ono kierowcę, jego wykupienie to dobre rozwiązanie.

 

Assistance

Zapewnia ubezpieczonemu określony rodzaj pomocy: medyczną, serwisową lub informacyjną. Zakres określony jest w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia, tak jak w przypadku innych polis. Assistance może zagwarantować nam:

 • Holowanie samochodu,
 • Zabezpieczenie przewożonego ładunku,
 • Transport pasażerów,
 • Naprawę niektórych, mniejszych usterek w miejscu zdarzenia,
 • Samochód zastępczy,
 • Zorganizowanie noclegu,
 • Infolinia (konsultacje medyczne, rezerwacja biletów na dalszą podróż, zamówienie części, usługa tłumacza)

Szczególną uwagę należy zwrócić na odległość od jakiej możliwa jest pomoc drogowa - holowanie odbywać się może do określonej odległości.  Większość pakietów nie oferuje pomocy w przypadku wystąpienia problemu za granicą, za taką opcję trzeba dodatkowo zapłacić. Ważne jest także, czy ubezpieczyciel pokryje koszty wypożyczenia samochodu zastępczego lub noclegu, który nam zorganizuje, czy będziemy musieli zrobić to sami.

W przypadku każdej polisy, którą zawieramy, niezależnie czy chroni ona auto czy nasze zdrowie, należy dokładnie przeczytać umowę, zwracając uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia oraz zawarte w niej wyłączenia. Warto też porównać oferty kilku firm, na przykład za pomocą porównywarek internetowych - choć te bardzo często nie przedstawiają wszystkich możliwych opcji, a przy ubezpieczeniu OC potrafią znacząco zawyżać wysokość składek.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem, daj nam znać na [email protected] lub zadzwoń 608 870 520. Współpracujemy z wieloma firmami ubezpieczeniowymi, a nasi Klienci przy zakupie samochodu często decydują się zaufać nam także w tej kwestii :)