Ubezpieczenie GAP - czym jest i czy warto je mieć? | Blog Carly.pl

Ubezpieczenie GAP - czym jest i czy warto je mieć?

Ten, kto choć raz brał auto w leasing lub z wypożyczalni, na pewno spotkał się z rodzajem ubezpieczeniem jakim jest ubezpieczenie GAP. Ubezpieczenie GAP chroni nas przed utratą finansową, jaką moglibyśmy ponieść w momencie, gdy auto, które leasingujemy lub wypożyczamy ulegnie wypadkowi lub zostanie skradzione. Czym dokładnie jest ten rodzaj ubezpieczenia i czy warto z niego skorzystać?

Ubezpieczenie GAP- czy warto?

Ubezpieczenie GAP dotyczy aut leasingowanych lub wypożyczonych. Jego nazwa pochodzi od angielskich słów Guaranteed Asset Protection, a samo ubezpieczenie jest niczym innym jak zabezpieczeniem się od straty finansowej jaką możemy ponieść na skutek utraty samochodu w wyniku wypadku lub kradzieży auta. Ubezpieczenie GAP leasing nie we wszystkich wypadkach obejmuje jednak kradzież pojazdu- zawsze warto to dokładnie sprawdzić. Mówiąc w skrócie, ubezpieczenie tego typu wyrównuje różnicę finansową między zobowiązaniem kredytowym a wypłaconym przez ubezpieczyciela odszkodowaniem.

Ubezpieczenie GAP chroni nas także od utratą wartości auta, a każdy wie, iż auto kilkuletnie nie będzie miało tej samej wartości co samochód nowy. W przypadku kradzieży auta, które obecnie leasingujemy, otrzymamy dwie kwoty odszkodowania- zwykłe odszkodowanie z ubezpieczenia autocasco jak i z polisy GAP, jeśli taką posiadamy. Co ważne, nie ma znaczenia czy był poszkodowanym, czy sprawcą zdarzenia i tak otrzyma odszkodowanie.

Ubezpieczenie GAP jest przeznaczone dla kredytobiorców oraz dla leasingobiorców. Ubezpieczeniem tym objąć można zarówno auta używane jak i nowe. 

Korzyści z posiadania polisy GAP odczują głównie osoby, które wzięły w leasing samochodowy nowy samochód, który stosunkowo szybko traci na wartości. Jednym słowem, im nowsze i droższe jest auto, tym bardziej polisa GAP jest opłacalna. Polisa ta to zdecydowanie i spokój, i wsparcia, w momencie, gdy zajdzie taka potrzeba. 

Warto jednak pamiętać, że GAP w przypadku wynajmu terminowego nie jest już tak bardzo obligatoryjny. Nie jest on konieczny, ponieważ w razie zaistnienia szkody całkowitej czy kradzieży leasingobiorca płaci jedynie za okres rozliczeniowy w którym korzystano z auta oraz ewentualny udział własny w szkodzie. Umowa w takim przypadku zostaje rozwiązywana.

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Istnieje kilka rodzajów tego typu ubezpieczenia. Pierwszym z rodzajów ubezpieczenia GAP jest ubezpieczenie fakturowe- w tym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca różnicę między ceną samochodu na fakturze, a jego wartością rynkową sprzed kradzieży lub wypadku. Kolejny rodzaj to ubezpieczenie finansowe, będące najtańszym wariantem ubezpieczenia GAP.  Ubezpieczyciel pokrywa różnicę między pozostałymi do spłaty ratami a kwotą uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia AC. Jeszcze inny rodzaj ubezpieczenia GAP to ubezpieczenie indeksowe, które zresztą jest wybierane najczęściej. Wypłata odszkodowania w tym przypadku jest równa 20-30% wartości samochodu. Ten typ ubezpieczenia GAP wybierany jest najczęściej przez osoby, które zawarły krótką umowę leasingową- np. na 2 lub 3 lata. Ostatni z rodzajów ubezpieczenia GAP to ubezpieczenie casco, które pokrywa różnice pomiędzy świadczeniem wypłacanym z polisy OC lub AC a sumą ubezpieczenia zapisaną w umowie ubezpieczenia AC. 

Polisa GAP jest raczej tanią polisą. Leasingobiorca musi ją sobie doliczyć do raty leasingowej. Ubezpieczenie GAP wykupywane jest najczęściej na rok i co rok musi być odnawiane, jeśli taka jest chęć z naszej strony. Wysokość składki zostanie wyliczona przez pracownika banku, firmy leasingowej lub towarzystwa ubezpieczeniowego.