Kodeks drogowy 2021. Jakie czekają nas zmiany w przepisach drogowych? | Blog Carly.pl

Kodeks drogowy 2021. Jakie czekają nas zmiany w przepisach drogowych?

Kodeks drogowy czekają dość znaczne nowelizacje. Nie tak dawno rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który wprowadza sporo zmian. Zaostrzone zostaną m.in. kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, przewidywane jest także wsparcie dla osób, których bliski poniósł śmierć w wyniku przestępstwa drogowego. Zmiany dotyczyć będą także stawek ubezpieczeń komunikacyjnych, które teraz powiązane będą z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnionych wykroczeń. Co dokładnie ulegnie zmianie?

Szczególnie niebezpieczne zdarzenia drogowe będą karane znacznie wyżej

Nowelizacje Prawa o ruchu drogowym dotyczą w głównej mierze podwyższenia kar za przestępstwa drogowe. Nowy kodeks drogowy będzie zawierał następujące zmiany:

- zdecydowanie wyższe kary za zachowania szczególnie niebezpieczne, do których zaliczyć można niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych, naruszanie praw pieszych, przekraczanie dozwolonej prędkości, etc.,

- grzywny za wykroczenia drogowe nie będą wynosić jak dotychczas maksymalnie 5000 zł, a nawet 30 000 zł,

- maksymalna kwota mandatowa będzie dochodziła nawet do 3500 zł,

- przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 30 km/h będzie skutkowało mandatem nawet do 5000 zł, w przypadku recydywy kwota mandatu będzie wynosiła 3000- 5000 zł.

Wpływy z grzywien będą zasilały Krajowy Fundusz Drogowy.

Zmiany w kodeksie drogowym będą dotkliwe zwłaszcza dla kierowców jeżdżących pod wpływem alkoholu. Sądy będą zobligowane do orzekania zdecydowanie surowszych wyroków dla przestępców drogowych jeżdżących w stanie nietrzeźwości. Jeśli kierowca pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek z ofiarami śmiertelnymi, to będzie on zobowiązany wypłacać rentę rodzinie swojej ofiary na drodze. Przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym dotyczą także konfiskaty pojazdu. Będzie to miało miejsce w przypadku, gdy pojazdem takim kierowała osoba nieposiadająca uprawnień. Auto będzie mogło zostać zajęte na okres minimum 3 miesięcy. Wprowadzona zostanie również kara pieniężna w wysokości 10 000 zł. 

Limity prędkości na obszarze zabudowanym to zawsze 50 km/h- niezależnie od pory dnia czy nocy. Obecnie dopuszczano, iż w godzinach nocnych prędkość w obszarze zabudowanym może wynosić 60 km/h. Ustawa wprowadza także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych. Ma to być koniec tzw. "jazdy na zderzaku"- kierowcy będą zobowiązani utrzymywać określoną odległość od auta jadącego przed nimi. 

Nowe przepisy dotycząca punktów karnych

Zmiany w kodeksie drogowym wprowadzą prawdziwą rewolucję w przyznawaniu punktów karnych kierowcy. Projekt zmian przewiduje zerowanie punktów karnych po 2 latach, a nie tak jak jest to obecnie, czyli po roku. Wykroczenia drogowe mogą skutkować przyznaniem nawet 15 punktów karnych, zamiast obecnego maksimum, czyli 10 punktów. Zmiany uzależniają także wysokość składki OC od liczby posiadanych punktów karnych. Składki ubezpieczeniowe będą dostosowywane do historii wykroczeń danego kierowcy i ilości punktów jakie ma on na swoim koncie. 

Powyższe zmiany obowiązują od 1 czerwca 2021 roku.